Geographical coordinates:

North - 44° 16' 56,7"   East - 20°8' 20,20"

Geographical location & Original name:  Europe, Srbija,Gornji Mušić 

И   МОЈЕ   ЈЕ   СЕЛО   ГЛОБАЛНО   !

Животињарење

Домаће животиње, од миља у неким комуникацоја назване - стока -  у Горњем Мушићу су а нивоу општинског просека Мионице (42 условна грла стоке на 100 ха пољопривредне површине) .

  

Имајући у виду расположиву крмну базу, близину великих откупних капацитета, потрошачких центара, извозне могућности, а пре свега традицију, постојеће капацитете за узгој стоке и инвестициона опредељења комерцијалних газдинстава, потенцијали за даљи развој сточарства нису ни изблиза исцрпљени. Извесна преоријентација потребна је тако што се мора инсистирати на већем искоришћавању ливада и пашњака и одустајању од интензивног това у циљу добијања органске хране и заштите животне средине, Мада, у пракси чини се да никога за то није брига ( изузев пар кафеџија који овде налазе своју сигурну ресурсну базу за две основне врсте печења - јагњеће и прасеће..

.

Пошто ни на општинском нивоу /) не постоје поуздани статистички подаци о прирасту живе мере основних врста стоке, нити о производњи меса, млека, вуне и меда, потенцијале за даљи развој производње сточарских производа можемо оценити само на основу броја стоке, постојећих 49 РЗС, 2007, Интерна документација природних услова, спроведене анкете међу развојно-оријентисаним домаћинствима у указује на тенденцију тржишне тражње за сточарским производима.

У све три посматране гране сточарске производње и посматрано према броју условних грла у односу на укупну пољопривредну површину, село се одликује просечним вредностима. На нивоу апсолутних бројки и њихове динамике последњих година ситуација не изгледа охрабрујуће. Статистика бележи да је број говеда на територији нашег  у периоду 2001- 2011. је смањен за 7%. Притом је број крава и стеоних јуница смањен за 10%. Број свиња је, према наведеном извору, повећан за близу 20%, међутим, број крмача и супрасних назимица је, истовремено, смањен за пкп 35%. Број приплодних оваца повећан је за 11% а укупан број оваца за 7%. Највеће повећање у овом периоду бележи живина, Ово нису оптимистичне бројке.

У савремено време заселак Мала Мариштаиа  одгајивчницу паса, а објекте сеског туризма  посећује све већи број педигрирних паса.

Први међу једнакима је АЛЕКСИЈЕ -  ALEX DEMON NANDO VOM REVOLUTIONSKUPPEL

 

 

 

 

 

 

 

Наша општина

Време

Издвајамо

ЖИВОТИЊАРЕЊЕ

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

РЕЦЕПТИ

E- ПИЈАЦА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО