Geographical coordinates:

North - 44° 16' 56,7"   East - 20°8' 20,20"

Geographical location & Original name:  Europe, Srbija,Gornji Mušić 

И   МОЈЕ   ЈЕ   СЕЛО   ГЛОБАЛНО   !

ВОДОТОЦИ

Најзначајнији извори у селу су:Будимача и Кленовац у Живковића крају,Хајдуковац у Читацима, Рогозна бара у Брђанима и Корита у Буквама. Међу издашније изворе у селу убрајају се иРадовановића извор у Трновом пољу иизвор у Ковачевића шумама.

Кроз средину села теку и два непресушна потока. Из потеса Буква иде поток Жебељевица, a no дну села и на граници према Великом Маришту Средњак, што долази испод Стражаре. Оба ова потока се уливају у Топлицу, која тече самим ободом овог села.

Поред већ поменутих у Горњем Мушићу постоје још два потока. Онај који води воду са Рогозне баре зове се тим именом или Мишевац, а који протиче између Дучића и Брђанског краја у Горњем Мушићу је Јазовац.

Пијаћа вода је ограниченог капацитта, али изузетног квалитета.  Има природно избалансиран састав минерала и соли препоручује њено неограничено конзумирање, чиме се обезбеђује савршена равнотежа у организму. Природно се филтрира кроз слојеве кречњака, а директним пуњењем са извора, без додатних третмана и хемијских процеса, чува се њена изворна чистоћа. 

Подземне воде у оквиру карстног типа издани су веома квалитетне и задовољавају критеријуме за пијаће воде. Воде овог типа издани су без боје, мириса и укуса са температуром у опсегу од 16,9-35,6ºC. pH вредност је неутрална до слабо алкална и креће се од 7,3-8,4. Припадају хидрокарбонатној класи и калцијумској групи (по класификацији O. A. Alekina). Садржај органских материја и NO3 (< 5 mg/l) је мали. Наведене чињенице укузају на високи квалитет подземних вода у оквиру карстног типа издани. Оне задовољавају све прописане критеријуме за пијаће воде-

Условно речено у већини бунара у овом селу се налази ВОВДА- ВОДА.

Наша општина

Време

Издвајамо

ЖИВОТИЊАРЕЊЕ

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

РЕЦЕПТИ

E- ПИЈАЦА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО