Geographical coordinates:

North - 44° 16' 56,7"   East - 20°8' 20,20"

Geographical location & Original name:  Europe, Srbija,Gornji Mušić 

И   МОЈЕ   ЈЕ   СЕЛО   ГЛОБАЛНО   !

КУЋЕ

КУЋА ПЕТРА ЧИТАКА

Ово је једна од најстаријих кућа у мионичком крају, подигнута у првој половини 19. века као симбиоза два станишта, полубрвнаре и троделне чатмаре. Квадратне је основе, делом над подрумом, пирамидалног крова покривеног ћерамидом, са “јабуком” на врху, као ретким примером изобичајеног симболичког завршетка куће. Ова кућа је везана и за имена угледних и писмених сеоских првака из времена устанка, Јована и његовог сина Петра Читаковића, па тако представља изузетно вредан пример народног градитељства, који поред архитектонских и етнографских има и историјски значај.

Подаци о заштићеном КУЛТУРНОМ ДОБРУ:

Редни број:176 
Број у регистру:176 
Датум уписа у регистар:13. 07. 2001. 
 
Назив културног добра:КУЋА ЧИТАКОВИЋА, ГОРЊИ МУШИЋ 
Општина: МИОНИЦА 
Место:ГОРЊИ МУШИЋ, МИОНИЦА 
Адреса:ГОРЊИ МУШИЋ, МИОНИЦА 
 
Основ за упис у регистар:
ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-1530/98-8 од 22. 5. 2001. 
Број и датум службеног гласила:СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 32/2001 
Категорија: Од великог значаја 
Катастарске парцеле културног добра:1754 К.0. ГОРЊИ МУШИЋ 
Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела:1754 К.0. ГОРЊИ МУШИЋ 
 
Укупна површина:102 м2 
Облик својине:Приватна 
 
 
Сажет опис културног добра са основним одликама:
 
У СЕЛУ ГОРЊИ МУШИЋ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НЕДАЛЕКО ОД МИОНИЦЕ, НАЛАЗИ СЕ ПОРОДИЧНА КУЋА ЧИТАКОВИЋА. У ЊОЈ СУ ЖИВЕЛЕ ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ВРЕМЕНА КАРАЂОРЂЕВОГ УСТАНКА ЈОВАН И ЊЕГОВ СИН ПЕТАР.
КУЋА ЧИТАКОВИЋА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ У МИОНИЧКОМ КРАЈУ.
СВРСТАВА СЕ У РЕД ВЕЋИХ,СТАРИХ ЗГРАДА С ПОДРУМОМ ИСПОД ЈЕДНОГ ДЕЛА ОСНОВЕ.
КУЋА ЈЕ ГАБАРИТА 10,89 Х 11,20 М. ОБЗИРОМ ДА ТАЛПЕ ЈЕДНЕ БОЧНЕ СТРАНЕ “КУЋЕ” ЧИНЕ СРЕДИШЊИПРЕГРАДНИ ЗИД МОЖЕ СЕ ПРЕТПОСТАВИТИ ДА ЈЕ ПРВОБИТНА ГРАЂЕВИНА БИЛА ДВОДЕЛНА, ПА СЕ ДОГРАДЊОМ ДОШЛО ДО ПЕТОДЕЛНЕ КУЋЕ, А ТОМ ПРИЛИКОМ ЈЕ РЕКОНСТРУИСАН КРОВ, КОЈИ ЈЕ ПОКРИВЕН ЋЕРАМИДОМ А НА ЧИЈЕМ ВРХУ ЈЕ ДРВЕНИ ЗАВРШЕТАК КРУШКОЛИКОГ ОБЛИКА.
У ПРИЛОГ ОВОЈ ПРЕТПОСТАВЦИ ГОВОРИ И ПОЛОЖАЈ ДВОЈА ВРАТА НА КУЋИ. ОГЊИШТЕ ЈЕ ПОМЕРЕНО ПРЕМА СРЕДИНИ У ОДНОСУ НА ПРЕГРАДНИ ЗИД СОБЕ А САЧУВАНА ЈЕ И ПОСЕБНА ПИРАМИДАЛНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА ИЗНАД ОГЊИШТА ПРЕМА ДИМЊАКУ КОЈИ ЈЕ ЗИДАН НА ВРХУ КОНСТРУКЦИЈЕ. ОВДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ ЈЕДНО РЕШЕЊЕ КОЈЕ НИЈЕ УОБИЧАЈЕНО, ДВА КОНСТРУКТИВНА СТУБА У ПРОСТОРУ КУЋЕ КОЈИ СУ НЕПОСРЕДНО УЗ ОГЊИШТЕ. ЛЕВО И ДЕСНО ОД УЛАЗНИХ ВРАТА А ИЗНАД ДВА РЕДАХОРИЗОНТАЛНИХ ТАЛПИ ИЗВЕДЕНИ СУ ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ ДОЛАПИ. ПОСТАВЉЕНИ СУ У “ПОЉЕ” ВАН ОСНОВНЕ РАВНЕ ПОВРШИНЕ СПОЉНОГ ЗИДА А ПОДУПРТИ СУ ДРВЕНИМ КОСНИЦИМА. ДОЛАП НА КРАЋОЈ СТРАНИ, ПРЕМА ЗИДУ СОБЕ ЈЕ ЈЕДНОДЕЛАН И ИМАО ЈЕ ФУНКЦИЈУ “ВОДНИЦЕ” (ПОЛИЦЕ ЗА ДРЖАЊЕ ВИДРИЦА) КОГА ВЛАСНИЦИ ЗОВУ ВОДЕНИ ДОЛАП. НА ДУЖОЈ СТРАНИ ЈЕ НИЗ ОД ТРИ СПОЈЕНА ДОЛАПА СА МАЛИМ КРИЛИМА. ОСТАЛИ ДЕО ЗГРАДЕ ГРАЂЕН ЈЕ У БОНДРУЧНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ. ПОДРУМ ЈЕ ЗИДАН КАМЕНОМ И САСТОЈИ СЕ ИЗ ДВА ДЕЛА КОЈИ СУ ПОДЕЉЕНИ БОНДРУЧНОМ ПРЕГРАДОМСА ИСПУНОМ ОД ЧАТМЕ. У ОБА ДЕЛА СЕ УЛАЗИ ДВОКРИЛНИМ, ШИРОКИМ ВРАТИМА А ДОВРАТНИЦИ СУ ЗИДАНИ ОД ПОСЕБНО ОБРАЂЕНОГ КАМЕНА И ЗАВРШЕНИ ЛУЧНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ.
КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД ПОДРУМА ЈЕ ОД МАСИВНИХ ДРВЕНИХ ГРЕДА СА НАВЛАКАМА КОЈЕ СКРАЋУЈУ РАСПОНЕ. КУЋА ЈЕ ИЗУЗЕТНО ВРЕДАН ПРИМЕР НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА НА КОМЕ СЕ ЈАСНО САГЛЕДАВА ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗВОЈ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, ОД ДВОДЕЛНЕ КА СЛОЖЕНОЈ ОСНОВИ НАСТАЛОЈ У КАСНОЈОЈ ФАЗИ КОРИШЋЕЊА ЗГРАДЕ.
ПОСЕБНУ ВРЕДНОСТ ЈОЈ ДАЈУ ИЗУЗЕТНИ ДОЛАПИ. 

Наша општина

Време

Издвајамо

ЖИВОТИЊАРЕЊЕ

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

РЕЦЕПТИ

E- ПИЈАЦА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО