Geographical coordinates:

North - 44° 16' 56,7"   East - 20°8' 20,20"

Geographical location & Original name:  Europe, Srbija,Gornji Mušić 

И   МОЈЕ   ЈЕ   СЕЛО   ГЛОБАЛНО   !

Има ли места за славље?

У  Београду  обеле-жено 120 година од оснивања Задружног савеза Србије.  Председник Задруж-ног савеза Србије, Никола Михаиловић, саопштио је да је нови Закон о задругама ушао у скупштинску процедуру и да ће бити усвојен до краја ове године.  

Била је то  прилика за представљање књиге Жаклине Стојановићи и Драгане Гњатовић - ЗАДРУГАРСТВО У СРБИЈИ у издању ХИСПЕРИЈАеду из Београда.

Мало је познато да је Србија била међу 12 оснивача Међународног задружног савеза у Лондону 1895. Представљао нас је Михајло Аврамовић, председник Главног савеза српских земљорадничких задруга.

Иначе, у Србији, веровали или не,  постоји 1637 земљорадничких задруга и преко 2000 различитих облика задругарства. Податак који забрињава је тај да је 300 задруга предало празан завршни рачун, односно "замрзли" су своје пословање. Према подацима од 2011. је угашено 40% задруга.

 

Принципи ЗАДУГАРСТВА

·         Добровољност - слободно изражена воља при оснивању, приступању и иступању из задруге.

·         Солидарност - начело узајамности и самопомоћи, као традиционалне вредности задругарства.

·         Демократичност - сва физичка лица могу, под једнаким условима, стећи статус задругара и имати иста права, без обзира на националну, верску, политичку и полну припадност.

·         Економско учешће - право задругара да на равноправним основама стичу добит, односно вишак прихода над расходима за личне и заједничке потребе.

·         Једнака права управљања - једнако право гласа свих задругара у управљању задругом, по принципу: један задругар - један глас.

·         Самосталност - задружна аутономија по којој су задруге и задружни савези самосталне и независне организације у односу на политичке, верске и друге организације.

·         Задружно образовање - образовање, стручно усавршавање и информисање задругара.

·         Међузадружна сарадња - обавеза задруге да сарађује са другим задругама.

·         Учешће у јавном животу и брига за заједницу.

Наша општина

Време

Издвајамо

ЖИВОТИЊАРЕЊЕ

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

РЕЦЕПТИ

E- ПИЈАЦА

ПРЕПОРУЧУЈЕМО